Κεμυλό

PETS

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

  • Διεύθυνση: Αγίας Παρασκευής 45, Χαλάνδρι
  • Τηλέφωνο: 210 6828177
  • Fax: 210 6828177
  • E-mail: contact@kemylo.gr
  • Website: www.kemylo.gr

ΚΕΜΥΛΟ
Κέντρο Εξειδικευμένης Μαθησιακής Υποστήριξης & Αποκατάστασης Λόγου-Ομιλίας

Tο Κέντρο Εξειδικευμένης Μαθησιακής Υποστήριξης & Αποκατάστασης Λόγου- Ομιλίας απευθύνεται σε Παιδιά, Εφήβους και Γονείς με στόχο την έγκαιρη και έγκυρη αξιολόγηση και αποκατάσταση δυσκολιών μάθησης, λόγου και συναισθηματικών προβλημάτων παιδιών και έφηβων και την παροχή συμβουλευτικής σε γονείς, ώστε να είναι σε θέση να κατανοήσουν τις δυσκολίες των παιδιών τους και να τους προσφέρουν κατάλληλη στήριξη και ενθάρρυνση.

Το ενδιαφέρον ειδικών και γονέων έχει δικαίως επικεντρωθεί στην παιδική ηλικία, διότι ότι η έγκαιρη αξιολόγηση κι η παρακολούθηση ενός ειδικά διαμορφωμένου προγράμματος παρέμβασης αποδίδουν περισσότερο σε αυτή την ηλικιακή φάση. Συνεπώς, όσο νωρίτερα κινητοποιηθεί κάποιος τόσο θετικότερη προδιαγράφεται η μαθησιακή εξέλιξη του παιδιού. Βεβαίως, επισημαίνεται ότι οι μαθησιακές δυσκολίες δεν περιορίζονται μόνο στην παιδική ηλικία, αλλά συνεχίζουν να υπάρχουν στην εφηβεία – ακόμα και στην ενήλικη ζωή, οπότε απαιτείται και στην περίπτωση αυτή στήριξη για την αντιμετώπισή τους, αφού τα συμπτώματα δε φθίνουν με το πέρασμα του χρόνου χωρίς παρέμβαση.

Τα θέματα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες αφορούν τόσο στο γνωστικό-εκπαιδευτικό όσο και στο συναισθηματικό-κοινωνικό τομέα. Οι συχνότερες εκπαιδευτικού τύπου δυσκολίες αφορούν  στην ανάγνωση, στην ορθογραφία, στην κατανόηση κειμένου, στην παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου και στα μαθηματικά. Δυσκολίες παρουσιάζονται επίσης στις στρατηγικές μελέτης, στην παρακολούθηση της διδασκαλίας στο σχολείο και στην οργάνωση χρόνου και μελέτης στο σπίτι.

Πολύ συχνά όμως οι πρακτικές μαθησιακές δυσκολίες των παιδιών σχετίζονται άμεσα με δυσκολίες που αφορούν στην συναισθηματική και στην ψυχο-κοινωνική τους συμπεριφορά, τόσο στο σχολείο όσο και στο οικογενειακό, φιλικό περιβάλλον τους. Επίσης, έχει διαπιστωθεί ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι μαθησιακές δυσκολίες μπορεί να είναι αποτέλεσμα κάποιας δυσκολίας η οποία σχετίζεται με τον λόγο και την ομιλία. Μια φωνολογική ή αρθρωτική διαταραχή ή μια καθυστέρηση στην ανάπτυξη του λεξιλογίου, είναι πιθανό να δημιουργήσουν προβλήματα στην μαθησιακή πορεία του παιδιού, αν δεν αντιμετωπιστούν έγκαιρα.

Το κέντρο μας πιστεύει στη διεπιστημονική προσέγγιση, διότι η αποκατάσταση αποτελεί έργο συντονισμένης προσπάθειας πολλών ειδικοτήτων. Για το λόγο αυτό είναι στελεχωμένο με έμπειρους και εξειδικευμένους επαγγελματίες όπως ειδικούς εκπαιδευτικούς, λογοθεραπευτές, ψυχολόγους, συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού, εργοθεραπευτές & παιγνιοθεραπευτές κι έχει στενή συνεργασία με παιδίατρο – αναπτυξιολόγο.

Tο Κέντρο Εξειδικευμένης Μαθησιακής Υποστήριξης & Αποκατάστασης Λόγου- Ομιλίας – ΚΕΜΥΛΟ λειτουργεί καθημερινά (Δευτέρα-Παρασκευή) απο τις 16.00-21.00. 

Σας περιμένουμε  για να γνωριστούμε από κοντά και να συζητήσουμε οποιοδήποτε θέμα σας απασχολεί σχετικά με το παιδί σας!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Φόρμα Επικοινωνίας

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:Λογοθεραπεία