Χριστάκη Σοφία

PETS

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

  • Διεύθυνση: Αγίας Παρασκευής 9-11, Χαλάνδρι
  • Τηλέφωνο: 210 6835741 - 6945592521
  • Fax:
  • E-mail: sophiagial2002@yahoo.com
  • Website:

Πτυχίο Ιατρικής - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τίτλος Ειδικότητας Παθολογίας - Νομαρχία Αθηνών
Υποψήφια Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

  • Ειδικότητα Παθολογίας - Πανεπιστημιακή Κλινική Παθολογικής Φυσιολογίας ΠΓΝΑ "ΛΑΙΚΟ"
  • Ειδκότητα Παθολογίας / Σακχαρώδης Διαβήτης - Dewsbury General Hospital, Leeds, UK
  • Επιμελήτρια Παθολογίας, Κλινική Παθολογίας & Ανοσολογίας, Ευρωκλινική Αθηνών

Η ιατρός έχει ιδιαίτερη εμπειρία σε περιστατικά που αφορούν το Σακχαρώδη Διαβήτη, την Υπέρταση και τις Υπερλιπιδαιμίες.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Φόρμα Επικοινωνίας

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:Παθολόγοι