Στάθη Ι. Χρύσα

PETS

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

  • Διεύθυνση: Αγ. Γεωργίου 9, Χαλάνδρι
  • Τηλέφωνο: 210 6896878 - 6988688528
  • Fax: 210 6896878
  • E-mail: gpstathi@otenet.gr
  • Website: www.genikos-iatros.gr

ΣΤΑΘΗ ΧΡΥΣΑ
Ειδικός Γενικής Ιατρικής

Εξειδίκευση σε σακχαρώδη διαβήτη, διαβητικό πόδι έλεγχος παχυσαρκίας με την ιατρική μέθοδο eurodiet, (στο ιατρείο πραγματοποιείται και ανάλυση σύνθεσης σώματος).

Από τον Σεπτέμβριο του 2009 είναι Επιστημονικός  Συνεργάτης του Διαβητολογικού Κέντρου της Α’ Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου «Λαϊκό», όπου και μετεκπαιδεύτηκε στο Σακχαρώδη Διαβήτη και Διαβητικό πόδι (1 έτος). Από τον Μάιο του 2010 είναι Υποψήφιος Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο γνωστικό αντικείμενο του Σακχαρώδη  Διαβήτη. MSc Βιοστατιστικής Πανεπιστήμιου Αθηνών Επιστημονικός συνεργάτης διαβητολογικού κέντρου ΓΝΑ «Λαϊκό»

Aeromedical Examiner (AME)- class 2 (Πιστοποιημένος Ιατρός από την υπηρεσία πολίτικης υπηρεσίας για έκδοση ιατρικών πιστοποιητικών πτητικής καταλληλότητας)

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Φόρμα Επικοινωνίας

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:Γενικοί Ιατροί